Ben, eu non sei o que dicir

Este é un paradoxo

Case completamente de acordo con Svetlana, a sobriña do marido para o ano Mozo un cara, e case en directo, eu vexo o mesmo patrón, que foi descrito por Svetlana. Ninguén non quere responsabilidades-non gusta de algo, a continuación, rapidamente fuxiron. Mesmo o meu home me dixo, e foi informado de que, se eu fose o portugués, non ter feito a nosa relación. Entón, o que a xuventude esperar. Eu teño a sensación de que o portugués neste sentido escapou cando Portugal se xuntou a Unión Europea. Antes, en portugués familias tiña de antes os nenos agora, algunhas persoas quere dar a luz-só hoxe este tema foi discutido no local de carne tenda

About